UNDERVISNING

En af Europabevægelsens vigtigste opgaver er formidling – det inkluderer også formidling til børn og unge, og Europabevægelsen gør meget ud af det. Her, på undervisningsdelen af vores hjemmeside, kan du finde en masse undervisningsmateriale, bl.a. vores helt nye undervisningsmagasin samt eu-skolen.dk, som er EU-undervisning til folkeskolens øverste trin. God læse- og lærelyst!

UNDERVISNINGSAVISER

2016

EU set med unge øjne

EU set med unge øjne, lærervejledning

2015

EUNU (2015)

2014

EUNU (2014)

2013

EUNU (2013)

2012

euINsight (2012)

2011

EU i hverdagen. 2. del af 2011

2010

EU i hverdagen

2009

Stem nu. 1. del af 2009
EU for dig. 2.del af 2009


2008

Tour d’Europa

2007

Europa på dagsordenen