Europabevægelsens struktur

Landsmødet

Europabevægelsens højeste myndighed. Landsmødet afholdes en gang årligt. Her vedtages foreningens politiske og organisatoriske program, og ledelsen vælges for det kommende år.

Vedtægter

Europabevægelsen – Vedtægter 16-04-2016

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen (HB) er Europabevægelsens højeste myndighed mellem landsmøderne, og drager omsorg for, at landsmødets beslutninger gennemføres samt fører i øvrigt tilsyn med Europabevægelsens anliggender. Hovedbestyrelsen består af 20 direkte valgte medlemmer samt flere repræsentanter fra Europabevægelsens regioner. I menuen til venstre kan du finde både de landsmødevalgte hovedbestyrelsesmedlemmer samt regionernes hovedbestyrelsesmedlemmer.

Carsten Cederholm
Egon Espersen
Filip Hove Kristensen
Finn Hartvig Nielsen
Frederikke Thye
Gunnar Hattesen
Henrik Aarestrup
Iza Havelund
Jens-Kristian Lütken
Jonas Idhaya
Karen Melchoir
Kenneth Finsen
Magnus Ø. Madsen
Narcis George Matache
Niklas Milthers
Per Skrumsager
Peter Parbo
Rune Siglev
Susanne Mattsson
Vidar Skrindo
Bornholm
Jørgen Hammer
Fyn
Rasmus Skov Larsen
Cornelis Teen Veen
København/Frederiksberg
Lola Hegelund Bentsen
Anna Maria Kølner Augustson
Sabina Askholm Larsen
Anne-Mette Wehmüller
Københavns omegn
Poul Breyen
Erik J. M. Pedersen
Mette Jacobsen
Midtjylland
Poul Elmegaard
Nadia Seeberg
Margrete Hein
Nordjylland
John Lomholdt
Marianne Engberg
Nordsjælland
Flemming Thornæs
Leif E. Nielsen
Sjælland
Lars Thore Jensen
Preben Jelsbak
Nanna Feld
Syd- og Sønderjylland
Bente Witt
Niels Erik Tyge
Hans Jacob Petersen
Viborg/skive
Anders Aage Kuhr Laier
Steffen Nørregaard
Linda Stenholdt Jensen
Lokalforening Aarhus
Kurt Nielsen
Lokalafdeling Sønderborg og Aabenraa Hans Stengaard Jessen
Niels Ersbøll
Lizzie Lichtenberg

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget (FU) er ansvarlig for foreningens daglige ledelse. FU består af formand, næstformænd samt seks medlemmer valgt af hovedbestyrelsen. Derudover har FU tilknyttet to medlemmer, der gennem deres virke har særlig betydning for europadebatten i Danmark. Formændene for de tre udvalg og formanden for Europæisk Ungdom har også plads i forretningsudvalget.
Forretningsudvalget kan kontaktes på forretningsudvalget@eubev.dk

Stine Bosse
Landsformand

Jens Boe Andersen
Morten Løkkegaard
Næstformænd

Gunnar Hattesen
Filip Hove Kristensen
Jens-Kristian Lütken
Rune Siglev
Poul Elmegaard
Peter Parbo

Sinne Backs Conan
Jakob Ellemann-Jensen
Særligt udpegede

Lola Hegelund Bentsen
Formand for organisatorisk udvalg

Sabina Askholm Larsen
Formand for politisk udvalg

Emil Drevsfeldt
Europæisk Ungdom

Øvrige udvalg

Hovedbestyrelsen har nedsat tre udvalg

Udvalgenes medlemmer vælges af Hovedbestyrelsen

Sabina Askholm Larsen
Stine Piilgaard Porner Nielsen
Erik J.M. Pedersen
Magnus Ø. Madsen
Peter Parbo
Henrik Aarestrup
Nikolaj Borreschmidt
Lola H. Bentsen
Niklas Milthers
Kurt Nielsen
Susanne Mattsson
Morten Bove
Nikolai Bladt Hansen
Vidar Skrindo
Jens-Kristian Lütken
Kenneth Finsen
Finn Hartvig Nielsen
Frederikke Thye
Magnus Ø. Madsen
Poul Breyen
Steffen Nørregaard