Vi vil Europa!

Europabevægelsen er til for dig, der gerne vil markere, at du er europæer.

Europabevægelsen er en tværpolitisk medlemsorganisation, der arbejder for et tæt, fredeligt samarbejde mellem Europas befolkninger. Vi mener, at vejen til det går gennem EU og Europarådet.

EU’s motto er ”forenet i mangfoldighed.” Det motto lever Europabevægelsen også efter, og hos os er der plads til alle.

Foreningen har eksisteret i mere end 65 år, og der er Europabevægelser i ca. 40 af de europæiske lande. Vi er sammen i den internationale Europabevægelse – European Movement International. Europabevægelsen har regionale afdelinger og arrangementer i hele landet, og vi holder alt fra forfatteraftener til politiske konferencer.

Europarådet udspringer af Europabevægelsen, som arbejder for demokrati og menneskerettigheder, og vi fungerer i dag som informationskontor for Europarådet i Danmark. En vigtig del af Europabevægelsens arbejde er at oplyse og skabe debat om EU og Europa. Derfor fylder kommunikation meget – alt fra pressearbejde til nyhedsbreve og sociale medier.   Vi arbejder aktivt for at styrke EU-debatten – både i avisspalterne, i undervisningen og over aftensbordet.

Vi mener…

Danmark er en miniputnation i internationalt perspektiv. Uden EU har Danmark ingen stemme globalt set. Derfor mener vi, at de danske EU-undtagelser skal afskaffes, da de skader danske og europæiske interesser. Mange politikområder forholder sig ikke til menneskeskabte landegrænser: Fisk, forurening, klimaforandringer eller cyberkriminalitet lader sig fx ikke stoppe af nationale grænser, og derfor kan politikken naturligvis heller ikke besluttes nationalt.

For os, giver det derfor ligeså lidt mening at være for eller imod EU, som at være for eller imod Folketinget. Vi tror på, at viden om og respekt for andre landes kulturer styrker freden og velstanden i Europa. Derfor er en stor del af Europabevægelsens arbejde også at tage del i debatten om Europas fremtid og oplyse om EU og de europæiske lande.

Vi mener ikke…

At alt i det europæiske samarbejde er fejlfrit. Som i ethvert andet politisk system er der plads til forbedringer. Men for at vi kan forbedre det, bliver vi nødt til sidde med ved beslutningsbordet.