Nyheder

Europabevægelsen i Nordsjælland er en tværpolitisk græsrodsbevægelse, som arbejder for et demokratisk og tidssvarende EU. Det er efter vores opfattelse nødvendigt for at bevare og udvikle de europæiske landes kultur og samfundsform samt sikre de europæiske landes indflydelse i en stadig mere globaliset verden. Derfor ønsker vi at sikre dansk deltagelse i EU på alle centrale områder. Gennem ”Europanetværk Nordsjælland” har vi et samarbejde på regionalt plan med de fem partier, som mest helhjertet bakker op om EU.

Vi søger desuden at oplyse om Europarådet, som har 47 europæiske medlemslande, og som bl.a. varetager menneskerettigheder og bidrager til at undgå nye skillelinjer mellem EU’s medlemslande og de øvrige europæiske lande.

Vi arrangerer offentlige møder og debatter m.m. om europæiske forhold, hvilket især er aktuelt i forbindelse med folkeafstemninger samt drøftelse af centrale spørgsmål om EU. Foreningen afholder møder i de nordsjællandske byer med henblik på større gensidigt kendskab til regionen kombineret med foredrag og debat om aktuelle emner om EU.

Der arrangeres møder på ambassaderne fra de medlemslande, som hvert halvår efter tur har formandsskabet i EU’s Ministerråd og i Europarådet. Disse møder gør det muligt at drøfte EU’s aktuelle situation og mærkesager. Medlemmer fra Europabevægelsens andre regioner indbydes til at deltage i disse møder.

Vedtægter

Region Nordsjælland – Vedtægter 14-03-2007

Begivenheder

Bestyrelse

Flemming ThornæsFormand
Jørgen SvanebergNæstformand
Elena MarkovaKasserer
Leif E. NielsenSekretær
Carl Erik Foverskov
Carsten Cederholm
Eva Møller
Lizzie Lichtenberg
Mogens Hallwyl
Ole Find Jensen
Peter Langer
Viola Mathiasen
Yuriy Valentine Jespersen