Europarådet

Den Danske Europabevægelse er informationskontor for Europarådet i Danmark. Har du spørgsmål om Europarådet eller Menneskerettighedsdomstolen, er du velkommen til at henvende dig til Europabevægelsens landssekretariat og få svar på spørgsmål eller hjælp til at finde information. Skal du skrive skoleopgave eller lignende, står Europabevægelsen også gerne til rådighed.

Kort om Europarådet

Europarådet blev grundlagt i 1949 og er den ældste politiske organisation på det europæiske kontinent.Europarådet er en mellemstatslig organisation, i modsætning til EU, der er en overstatslig institution. Europarådet har 47 medlemsstater.Yderligere fem stater har på nuværende tidspunkt observatørstatus i Rådet; det drejer sig om Vatikanet, USA, Canada, Japan og Mexico. Læs mere på Europarådets hjemmeside

Europarådets målsætninger

At forsvare og styrke principperne om demokrati, menneskerettigheder og retssikkerhed.At finde løsninger på nogle af de store problemer, som det europæiske samfund står overfor: Racisme, intolerance, diskrimination mod minoriteter, narkotikamisbrug, bioetik, social udstødelse, miljøbeskyttelse, korruption og organiseret kriminalitet. At fremme bevidstheden om europæisk identitet og at udvikle gensidig forståelse mellem folk fra forskellige kulturer.

Kort om Menneskerettighedsdomstolen

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg er en institution under Europarådet. Menneskerettighedsdomstolen behandler klager i sager vedrørende overtrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention, der er udarbejdet af Europarådet og trådte i kraft i 1953. Læs mere på domstolens hjemmeside eller den danske menneskerettighedshjemmeside

Hvordan Europabevægelsen og Europarådet hænger sammen

Europabevægelsen blev oprettet på Haag-konferencen i 1948, Winston Churchill, Leon Blum, Alcide de Gasperi og Paul-Henri Spaak blev ved dannelsen ærespræsidenter. Europabevægelsen bestod dengang af 10 lande, hvor Danmark var et af dem. Året efter dannelsen fik Europabevægelsen oprettet Europarådet.

Europarådets øverste organ er Ministerkomiteen, det var især et ønske fra Briterne under oprettelsen af Europarådet, ministerkomiteen består af medlemslandenes udenrigsminisitre eller faste repræsentanter for Europarådet. Europarådet har også en parlamentarisk forsamling, det vart især et ønske fra Belgien og Italien, den Europæiske parlamentariske forsamling består af delegerede politikere fra medlemslandene, det er her igennem at befolkningernes ønsker fremlægges. Den europæiske parlamentariske forsamling har rådgivende status og er et mødested, hvor parlamentarikerne kan debattere. Europarådet blev oprettet på foranledning af Europabevægelsen og da man nogle år senere underskrev Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i 1953, blev en stor del af lobbyarbejdet gjort af Europabevægelsen. Det var et af de mål Europabevægelsens satte helt fra start, på linie med oprettelsen af Europarådet.

Forholdet mellem Europabevægelsen og Europarådet er i dag sådan, at Europabevægelsen er informationskontor for Europarådet, det betyder, at vi har som formål at fortælle den danske befolkning om Europarådets arbejde, hvilket vi gør gennem arrangementer, nyhedsbreve og sociale medier.

Den Danske Europabevægelse
Rosenørns Allé 35, 1. th.
1970 Frederiksberg C

Telefon 3314 1584
E-mail eubev@eubev.dk

Europarådet i Strasbourg
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
Frankrig

Telefon +33 3 88 41 20 33
Fax +33 3 88 41 27 45
Email Infopoint@coe.int
Website www.coe.int
Europarådet på Facebook