Utraditionel og interaktiv undervisning om EU

Europabevægelsens EU-Taskforce er en gruppe frivillige med stor viden om europæiske forhold, som engagerer sig i at undervise danske skoleelever om europæiske temaer og problemstillinger.

Målsætningen med projektet er at formidle EU til de ældste folkeskoleelever på en interessant og anderledes måde, for at øge den europæiske bevidsthed hos eleverne og klæde dem på til at tage aktiv stilling til EU. Derfor uddanner Europabevægelsen unge frivillige undervisere, som efterfølgende kan tage rundt til landets folkeskoler og undervise om EU. Undervisningen foregår med rollespil, cases og andre metoder, der skal gøre EU-stoffet mere forståeligt og relevant for eleverne.

De frivillige undervisere er typisk studerende på videregående uddannelser, som interesserer sig for EU og gerne vil være med til at udbrede kendskabet om EU, samt tilegne sig noget erfaring med undervisning og formidling.

Få besøg af EU-taskforcen

Alle landets grundskoler kan få besøg af Europabevægelsens EU-Taskforce ved at kontakte sekretariatet. Som lærer, skal du blot informere om tid og sted for, hvornår klassen ønsker besøg. Derefter vil sekretariatet finde frivillige til opgaven.

Da EU-Taskforcen er afhængig af frivilliges indsats, kan Europabevægelsen ikke garantere, at det er muligt at finde undervisere til den ønskede dato. Når du booker besøget har du mulighed for selv at bestemme besøgets varighed, undervisningens type, samt hvilke EU-temaer undervisningen skal omfatte. Et besøg af de frivillige undervisere kan være en dobbeltlektion, en formiddag/eftermiddag eller en hel dag. Lærerne afgør selv, om der er behov for tavleundervisning, gruppearbejde eller mere kreative undervisningsformer som rollespil, dilemmaspil m.m., hvor eleverne kan leve sig ind i fx forhandlingsprocesserne i EU. Undervisningen kan selvfølgelig også bestå i en kombination af flere undervisningsformer, afhængig af hvor lang tid, der er til rådighed. Desuden kan undervisningen enten bestå af en generel introduktion til EU-samarbejdet, eller der kan være fokus på særlige områder som fx Det Indre Marked, ØMU’en, de danske forbehold el.lign.

Indholdet af undervisningen er i høj grad fleksibel og planlægges mellem lærer og de frivillige undervisere. Det er gratis af få besøg af Europabevægelsens EU-Taskforce, dog skal de frivilliges transportomkostninger refunderes af skolen. De frivillige er primært bosat i de store universitetsbyer, så transportomkostningen afhænger af, hvor langt skolen er placeret fra disse.

Baggrund for projektet

Baggrunden for EU-taskforce er Europabevægelsens landsdækkende undersøgelse foretaget i forbindelse med Regeringens 360-graders eftersyn af folkeskolen. Undersøgelsen viste, at de unges forhold til EU er yderst begrænset. EU-stoffet opfattes som kedeligt, og eleverne har svært ved at se, hvordan EU er relevant for netop deres hverdag.

Undersøgelsen viste desuden, at mange lærere finder det svært at undervise i EU-stoffet på en tilgængelig og interessant måde. Europabevægelsen vil derfor gerne sætte fokus på EU-undervisning i folkeskolen og dermed være med til at inspirere både elever og lærere til at gøre EU til en spændende del af den almindelige undervisning.

Sekretariatet kan kontaktes på eubev@eubev.dk eller tlf. 33141141.