Erasmus+

4 millioner europæere får mulighed for udveksling med EU’s nye Eramus+ program

I januar 2014 lancerede EU det nye udvekslingsprogram Erasmus+. Erasmus+ programmet erstatter de tidligere syv programmer med ét inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom og for første gang bliver idræt også inddraget. Det betyder, at Programmer for Livslang Læring og Aktive unge er ophørt og dets aktiviteter som Erasmus, Comenius, Grundtvig og Leonardo alle er ført ind under det nye program Erasmus+. Programmet løber fra 2014-2020 og i den periode investerer EU 14,7 milliarder euro i det nye program – en budgetstigning på 40 %. Dette betyder, at i løbet af de næste 7 år vil 4 millioner europæere få mulighed for at studere, være i praktik eller arbejde frivilligt i udlandet. Programmet omfatter de 28 medlemslande samt Schweiz, Island, Liechtenstein, Norge og Tyrkiet.

Udveksling er ikke kun for studerende

Erasmus+ programmet favner bredt og henvender sig til både studerende, lærlinge, frivillige, undervisere, uddannelsesinstitutioner og sportsorganisationer. Studerende har mulighed for at studere mellem 3-12 måneder i udlandet, hvor de i gennemsnit modtager 272 euro om måneden. Lærlinge har ligeledes mulighed for at tage en del af deres praktik i udlandet gennem PIU ordningen, hvor de kan modtage økonomisk støtte til bl.a. bolig og ud- og hjemrejse.

Udvekling er dog ikke kun for studerende. Ansatte og undervisere ved uddannelsesinstitutioner har mulighed for at deltage i kurser og job-shadowing på andre skoler i udlandet. Lærere og skoleledere kan også gennemføre samarbejdsprojekter. Et af projekterne er den online tjeneste ’eTwinning’, hvor mere end 25.000 europæiske skoler hidtil er registreret. 325 af dem er danske skoler. Helt konkret kan skolerne samarbejde om et undervisningsprojekt, hvor de bl.a. skriver breve, laver præsentationer for hinanden og måske i sidst ende besøger hinanden.

Udveksling af idéer og erfaringer er et af hovedtemaerne i det nye Erasmus+ program, og det indeholder også mulighed for, at uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet kan indgå i partnerskaber og der samarbejde for at opnå undervisning og læring af høj kvalitet.

Som nævnt støtter EU nu også europæiske idrætsprojekter. Det betyder, at hvis en sportsorganisation eller klub afholder et arrangement, hvor sportsfolk eller organisationer fra mindst 12 medlemslande deltager, er det muligt at søge støtte fra Erasmus+ programmet. Derudover kan to eller flere sportsorganisationer indgå partnerskaber, hvor det også vil være muligt at udveksle gode idéer og lære ad hinanden. Det forventes, at der vil blive indgået 500 partnerskabet, som vil involvere ca. 2500 partnere i årene 2014-2020.

Rekord år for Erasmus-programmet

Det nye program kommer i en tid, hvor det har aldrig været mere populært at studere i udlandet. Siden Erasmus programmets vedtagelse i 1987 har mere end 3 millioner studerende på videregående uddannelser modtaget Erasmus stipendier, og i 2012-2013 satte Erasmus programmet således rekord med 270.000 studerende, der modtog et stipendium. Studier ved et andet universitet er stadig det mest populære valg, men 1 ud af 5 (55.000) valgte at bruge deres Erasmusstipendium til et praktikophold i udlandet. Samtidig modtog 52.600 akademisk eller administrativt personale støtte fra Erasmus programmet til at undervise eller lære i udlandet. Målet for EU er, at 20 % af de studerende skal tage en del af deres uddannelse i udlandet inden 2020. I øjeblikket er der ca. 10 %, der studerer i udlandet, hvoraf 5 procent modtager et Erasmus-stipendium.

Kom foran arbejdsløshedskøen med et udvekslingsophold i bagagen

De 270.000 studerende, der valgte at studere i udlandet i 2012-2013 har en stor fordel efter endt uddannelse, for en helt ny rapport fra september 2014, The Erasmus Impact Study, viser, at Erasmus studerende har bedre mulighed for at få job efter studietiden. Fem år efter endt uddannelse har de nemlig 23 % mindre risiko for at ende i arbejdsløshedskøen end studerende, der ikke har været på udveksling. Samtidig er risikoen for langvarig arbejdsløshed kun halvt så stor for Erasmus-studerende end for dem, der ikke har været på udveksling. Rapporten er den mest omfattende til dato af Erasmus-programmets effekt og har involveret 80.000 studerende, tidligere studerende, undervisere og uddannelsesinstitutioner.

Rapporten viser også, at personlige egenskaber som tolerance, tillid, evne til problemløsning, nysgerrighed, bevidsthed om egne styrker/svagheder og beslutsomhed fremmes, hvis man har været på udveksling. Hele 92 % af arbejdsgiverne giver udtryk for, at når de skal ansætte nye medarbejdere, så har disse personlige egenskaber betydning. Erasmus-studerende scorer højest på disse egenskaber – selv inden de er taget på udveksling. Efter endt studieophold er forskellen mellem Erasmus studerende og andre studerende i gennemsnit 42 %.

Erasmus-studerende er også mere internationalt orienterede end andre studerende. Således har 40 % boet eller arbejdet i et andet land mindst én gang siden studiet, hvilket er næsten dobbelt så meget som for dem, der ikke har været på udveksling. Derudover tilkendegiver 93 % af Erasmusstuderende, at de snildt kan forestille sig at bo i udlandet i fremtiden, dette gælder kun for 73 % af dem, som er blevet hjemme. Dette betyder, at 83 % af de Erasmus studerende føler sig mere europæiske efter deres udlandsophold.

Europa-Kommissionen er ansvarlig for Erasmus+ programmet, men de har overdraget administrationen til de nationale myndigheder, hvilket betyder, at det i Danmark er Uddannelses- og Forskningsministeriet, der er ansvarlig for Erasmus+ programmet.

Erasmus-programmet er opkaldt efter Erasmus af Rotterdam (1467-1536). Han var teolog, filolog og filosof og rejste og studerede i England, Frankrig, Nederlandene og Italien. Erasmus af Rotterdam var 1500-tallets mest betydningsfulde humanist.

Læs mere om Erasmus+ programmet og dets muligheder på Kommissionens hjemmeside

For flere oplysninger om rekordåret for Erasmus, læs Kommissionens pressemeddelelse her

Læs hele studiet The Erasmus Impact Study

Pressemeddelelse om rapporten