Concours

En karriere i en af EU’s institutioner og organer er for dig, som ønsker udfordringer i et dynamisk miljø. EU’s institutioner tilbyder ambitiøse og dygtige mennesker en international karriere i hjertet af Europa. En ansættelse i EU er det første skridt i en langsigtet karriere, der kan føre til hvad som helst. Inden man kan blive ansat i en af de spændende institutioner, skal man dog først igennem en ansættelsesprocedure – nemlig Concours.

Hvad er Concours?

Concours er en udvælgelsesprøve, der giver adgang til stillinger i EU’s institutioner.  Den giver mulighed for ansættelse ved Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet. Der er også mulighed for ansættelse i andre EU-institutioner, f.eks. EF-Domstolen eller Revisionsretten. EU’s rekrutteringskontor EPSO åbner typisk op for ansøgninger midt i marts måned hvert år.

Concours består af to trin:

1. Stopprøven – er en computerbaseret prøve, der foregår i hvert enkelt medlemsland (og en række byer uden for EU). Prøven består af en række multiplechoice-opgaver.

2. Egentlig ansættelsesprøve – hvor ansøgeren skal demonstrere kompetencer.

Hvem kan søge Concours?

Du har ret til at søge Concours hvis du:

  • Er statsborger i et EU-medlemsland
  • Har gode sprogkundskaber i mindst et af de officielle EU-sprog (foruden dit modersmål)
  • Har opfyldt eventuelle militære forpligtelser.

Hvordan gør jeg det?

Trin 1: Lav en bruger inde på EPSO’s hjemmeside og opret en ansøgning når tilmeldingsvinduet er åbent. Når din ansøgning er blevet godkendt, kan du melde dig til stopprøven, som foregår på et af EPSO’s testcentre.

Trin 2: Til stopprøven skal du gennemskue indholdet af en række korte tekster, gennemføre noget talbehandling, finde systematik i nogle abstrakte opgaver, samt tage stilling til nogle tænkte arbejdssituationer. Det er dine kognitive færdigheder der bliver testet, så du behøver ikke at have et specifikt kendskab til EU-forhold. De tre første dele af stopprøven er på dansk, mens den sidste del foregår på dit valgte andetsprog (engelsk, fransk eller tysk).

Trin 3: Hvis du består stopprøven, er du kvalificeret til at tage den egentlige ansættelsesprøve. Prøven finder sted i Bruxelles, og du vil blive testet i bl.a. EU-viden, analyse, kommunikation, samarbejde, organisation samt effektivitet. Prøven udføres på enten engelsk, tysk eller fransk.

Trin 4: Hvis du består ansættelsesprøven, kommer du på en venteliste til et job i en af EU’s institutioner. Institutionerne udvælger fra ventelisten de succesfulde kandidater. Som regel plejer man at komme til en samtale, før man bliver tilbudt jobbet.

Øvelse gør mester!

Mange danskere dumper stopprøven, da det er en anderledes prøveform, som vi ikke er vant til. Det er derfor en god idé at øve sig, inden man vælger at tage prøven. Opgaverne er i sig selv ikke voldsomt svære, men de skal løses under tidspres.

EPSO tilbyder kurser i prøverne, men desværre foregår de i Bruxelles. Man kan dog downloade eksempler på tidligere prøver og øve sig hjemme. Derudover kan man købe sig til diverse testbøger og e-learningsmoduler rundt omkring på nettet.

Ønsker du at vide mere?

Besøg EPSO’s egen hjemmeside for flere oplysninger om Concours, og hold dig opdateret med ansøgningsrunder og udvælgelsesprocedurer påEPSO’s nyhedsblog.