Nyheder

Begivenheder

Danmark og Europol

Danmark og Europol

marts 27 @ 16:00 - 17:00

Generalforsamling

Generalforsamling

marts 27 @ 17:00 - 18:00

Da Bornholms fem kommuner i 2003 blev lagt sammen, blev de også lagt sammen med Bornholms Amt i det, der fik navnet Bornholms Regionskommune. En kommune der tillige havde ansvaret for de amtslige/regionale opgaver, man ikke ønskede eller magtede at fastholde på øen. Bornholm har derfor bl.a. sit eget Vækstforum og sit eget trafikselskab.

Med sin status som region nyder Bornholm blandt andet godt af midlerne fra den europæiske Regional- og Socialfond og fra Leadermidlerne i Landdistrikts- og Fiskeri-udviklingsfonden, de sidste med et beskedent supplerende bidrag fra staten.

Fondsmidlerne fra EU går til den omstilling af et udkantsamfund, der tidligere havde sin overvejende beskæftigelse i landbruget og fiskeriet. 5.000 tidligere selvstændige landbrug er i dag reduceret til 382 og en fiskerflåde på over 500 skibe er reduceret til 42. Samtidig har såvel staten som erhvervslivet valgt at centralisere som reaktion på globaliseringens udfordringer. Det har yderligere fjernet arbejdspladser fra et hårdt prøvet yderområde. Resultatet har været et fald i indbyggertallet fra 50.000 i 80´erne til under 40.000 i dag, en demografisk udvikling præget af flere ældre og færre unge og et fald i beskatningsgrund-laget. Derfor er der på Bornholm så stor opbakning til et EU, der har en regionalpolitik, der økonomisk bidrager til den nødvendige omstilling af samfundet.

Bestyrelse

Jørgen HammerFormand
Niels JørgensenNæstformand
Carl de FontenayKasserer
Niels Chresten AndersenSekretær
Bjarne Westerdahl
Henning A. Jensen
Else Merete Knoop

Vedtægter

Region Bornholm – Vedtægter 26-03-2009