Hjørring Varmeforsyning var onsdag, d. 9 marts vært for Europabevægelsen/Nord region

på deres nybyggede multibrændselsanlæg på 27 mW.  

Bygningen er 3000 m2 og anlægget har koster 125 mill. kr. som afskrives på 8 år.

Direktør  Per Sørensen samt et par ansatte ingeniører viste rundt på det store og meget

flotte og effektive anlæg,der lige er blevet færdigt og sparer forbrugerne for 2 mill. pr. måned.

 

Vi fik et særdeles godt indblik i værkets gang og produktion af de entusiastiske og dygtige

rundvisere, som formåede  på en interessant og  tilgængelig måde at indvie os i det store

anlægs finesser - fra træflisen blev kørt ind, til fjernvarmen blev sendt ud til forbrugerne.

 

Efter den  interessante rundvisning blev vi budt på boller med lækkert fyld samt øl/sodavand.

Derefter holdt borgmester Arne Boel et supergodt indlæg om kommunens trængsler med diverse

sparekrav og næsten uoverskuelige udfordringer. Dette gjorde han på en særdeles fornøjelige

måde, men dog, så tilhørerne fattede  situationens alvor.

 

Derefter holdt Birgitte Josefsen et indlæg, der understøttede borgmesterens ord om de trængte

kommuner, og fru Josefsen kom også ind på udfordringerne, der venter kommunerne i form af

de mange flygtninge.

 

Derefter takkede vores kasserer, Bent Monrad for den interessante aften, og de 42 deltagere

kunne vende næsen hjemad en hel del viden rigere.